ZAMÓWIENIA KOMPOZYTORSKIE

Program realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu jest tworzenie nowych dzieł muzycznych, ich prawykonanie, popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej.

Program „Zamówienia kompozytorskie” jest pierwszym polskim systemowym przedsięwzięciem na rzecz stymulacji twórczości muzycznej i obecności powstałych w wyniku realizacji programu dzieł w przestrzeni publicznej.
W ramach realizacji projektu, uczestniczący w nim kompozytor tworzy jedno nowe dzieło muzyczne o charakterze artystycznym autorstwa wskazanego we wniosku kompozytora z Polski lub zagranicy.

Program obejmuje powstanie, publiczne wykonanie i nagranie dzieła, bezpłatny dostęp do nagrania dzieła co najmniej w jego obszernych fragmentach oraz bezpłatne udostępnienie materiałów umożliwiających kolejne wykonania dzieła. Jest to nie tylko związane z promocją nowo powstałych dzieł, ale także zapewnia jak najpełniejsze wykorzystanie środków publicznych.

Kompletne materiały wykonawcze są zamieszczane na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca www.zamowieniakompozytorskie.pl.
Nagrania pierwszego publicznego wykonania zamówionego utworu trafiają na stronę internetową Narodowego Instytutu Audiowizualnego ninateka.pl (http://ninateka.pl/filmy/zamowienia-kompozytorskie-mkidn).
Program  jest otwarty na wszystkie gatunki muzyczne i wszystkie style. Oprócz kompozytorów muzyki klasycznej, do współpracy zapraszani są także kompozytorów muzyki jazzowej, alternatywnej i rozrywkowej.

Elbląska Orkiestra Kameralna realizuje program przy udziale kompozytora Tomasza Opałki.

W trakcie koncertu 29.11.2017 r. będzie miało miejsce prawykonanie zamówionego dzieła – Koncertu na akordeon i orkiestrę smyczkową (przejdź do wydarzenia). Kompozycja jest próbą uwiecznienia muzycznego obrazu Elbląga, jego mieszkańców i stworzenia wyjątkowego dzieła, które wejdzie na stałe do kanonu polskiej muzyki współczesnej. Poprzez swoje działania elbląscy Kameraliści pragną umacniać tożsamość kulturową mieszkańców oraz stwarzać jak najlepsze warunki do zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą.

Partię solową wykona Rafał Grząka, akordeonista i bandeonista, który w sezonie artystycznym 2016/2017 był Artystą-Rezydentem w Elbląskiej Orkiestrze Kameralnej. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do artystycznego rozwoju orkiestry, ale także do promocji miasta. Prawykonanie będzie uświetnieniem 10-lecia kameralistów.

Tomasz Opałka to jeden z najbardziej charakterystycznych kompozytorów swojej generacji, który w swojej twórczości czerpie inspiracje z otaczającej rzeczywistości, wplatając w tradycyjną muzykę instrumentalną elementy pejzażu dźwiękowego miast.

Więcej o kompozytorze TUTAJ.
Więcej o programie TUTAJ.