PROMOCJA POLSKIEJ KULTURY ZA GRANICĄ - PROMESA

Elbląska Orkiestra Kameralna znalazła się w gronie beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie projektów w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Promocja polskiej kultury za granicą - Promesa (2016, 2017)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Promesy” promuje najlepsze projekty, które kreują pozytywny wizerunek Polski poza granicami kraju oraz prowadzą do trwałego zakorzenienia wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polski i Polaków.
Głównym celem projektów jest nawiązanie współpracy artystycznej z zespołami z krajów Europy i Świata.  EOK w 2015 roku otrzymało dofinasowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację dwóch projektów w latach 2015-2016 oraz ponownie, w roku 2016 na realizację kolejnych dwóch w latach 2016-2017.

Do współpracy Orkiestra zaprosiła zespoły z czterech krajów – Filharmonica Nationale "Serghei Lunchevici" - Orchestra Simfonica z Mołdawii (2015-2016), Estonian Philharmonic Chamber Choir z Estonii (2015-2016), LEPL Tbilisi State Chamber Orchestra  „Georgian Sinfonietta” z Gruzji (2016-2017) oraz Pannon Filharmonikusok z Węgier (2016-2017). Kooperacja artystyczna EOK z zespołami prowadzona była w ramach następujących projektów: „Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w National centre of chamber music w Mołdawii” „Dialog muzycznych kultur. Polska – Estonia”, „Polish Music at the International Autumn Tbilisi Festival 2017”, “Polsko-węgierski muzyczny dialog na Music Vintage Festival 2017”.

 

WSPÓŁPRACA Z FILHARMONICA NATIONALE "SERGHEI LUNCHEVICI"

WSPÓŁPRACA Z ESTONIAN PHILHARMONIC CHAMBER CHOIR

WSPÓŁPRACA Z GEORGIAN SINFONIETTA

WSPÓŁPRACA Z PANNON FILHARMONIKUSOK

 

Projekty realizowane były  przy współpracy Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Kiszyniowie, Tallinnie, Tbilisi. 
Projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.