Muzyka Form Przestrzennych

Elbląska Orkiestra Kameralna wzbogaci się w tym roku o dwie dedykowane kompozycje. Pierwszą z nich będzie utwór nawiązujący do Biennale Form Przestrzennych skomponowany przez elblążanina Cezarego Duchnowskiego."Muzyka Form Przestrzennych" to projekt multimedialny inspirowany elbląskimi Biennale Form Przestrzennych. Integralną częścią projektu będzie utwór muzyczny – kompozycja abstrahująca od jakichkolwiek obrazów rzeczywistości. Kluczowym elementem muzyki będzie przestrzenna projekcja dźwięku. Muzyce towarzyszyć będzie interaktywna wizualizacja, dla której inspiracją mają być elbląskie rzeźby, które będą czasami wytyczać ramy przestrzeni muzycznej, innym razem podążać za muzyką.
                                                                                 Cezary Duchnowski

Zamówiony utwór u Cezarego Duchnowskiego to kompozycja multimedialna z elementami performace na głos, wiolonczelę elektryczną, smyczki, media elektroniczne audio i video. Wykonawcami partii solowych będą Agata Zubel głos, Andrzej Bauer wiolonczela elektryczna, Cezary Duchnowski media elektroniczne i Marcin Rupociński wizualizacje. Partię orkiestry wykona Elbląska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Marka Mosia.


„Muzyka Form Przestrzennych”

Agata Zubel głos
Andrzej Bauer wiolonczela elektryczna
Cezary Duchnowski kompozytor, elektronika
Marcin Rupociński wizualizacje
Marek Moś dyrygent
Elbląska Orkiestra Kameralna


W programie:
Muzyka Form Przestrzennych kompozycja multimedialna z elementami performance na głos, wiolonczelę elektryczną, smyczki, media elektroniczne audio i video.
D. Szostakowicz Symfonia kameralna op. 110 bis  oprac. VIII Kwartetu smyczkowego c-moll przez Rudolfa Barszaja (1967)

Cezary Duchnowski (kompozytor, elektronika)

Był jednym z inicjatorów założenia Studia Kompozycji Komputerowej w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Z placówką tą związany jest do chwili obecnej. Stypendysta Heinrich-Strobel-Stiftung des SWR e.V. we Freiburgu, Fundacji Przyjaciół Warszawskiej Jesieni, Fundacji Muzyki AUKSO oraz Ernst von Siemens Musikstiftung w Monachium. Ma w swoim dorobku utwory zarówno kameralne jak i symfoniczne. Od kilku lat czołowe miejsce w jego działalności zajmuje twórczość elektroakustyczna. Jego utwór monada 3 na głos, fortepian i komputer (2003) zajął I miejsce na 10. Międzynarodowej Trybunie Muzyki Elektroakustycznej w Rzymie w maju 2004 r. W 2005 otrzymał nagrodę specjalną wspólnie z Agatą Zubel (jako duet ElettroVoce) na Międzynarodowym Konkursie Wykonawców Muzyki Współczesnej „Gaudeamus” w Amsterdamie. Wraz z Agatą Zubel realizuje projekty na głos i elektronikę. Jest wielkim orędownikiem muzyki improwizowanej. Wraz z Pawłem Hendrichem i Sławomirem Kupczakiem powołał do życia Phonos ek Mechanes. W ramach niej uprawia szczególny rodzaj elektronicznej muzyki improwizowanej humanelectronics, gdzie komputery kontrolowane są akustycznymi instrumentami. Jest również twórcą muzyki do filmów i spektakli teatralnych.

Marcin Rupociński (wizualizacje)

Kompozytor i fotografik. Wraz z Cezarym Duchnowskim założył grupę Morphai, której celem jest realizowanie projektów audiowizualnych. Współpracował z wieloma teatrami jako kompozytor i wykonawca muzyki do spektakli, m.in. z Teatrem Rozmaitości w Warszawie, Narodowym Teatrem Starym w Krakowie i Laboratorium Dramatu w Warszawie. Jego utwory prezentowane były m.in. na festiwalach: Musica Polonica Nova, Poznańska Wiosna Muzyczna, Media Art  Bennale WRO, Audio Art., Warszawska Jesień, Beijing Modern. Uczestniczył w warsztatach muzyki komputerowej w Katowicach i Warszawie oraz jako stypendysta IRCAM w Helsinkach i Paryżu. Obecnie jest wykładowcą Katedry Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Katedry Kompozycji Akademii  Muzycznej we Wrocławiu.

Agata Zubel (głos)

Jest stypendystką m.in. Ministra Kultury, Rockefeller Foundation, Ernst von Siemens Musikstiftung w Monachium, Zarządu Miasta Wrocławia oraz Fundacji Edukacji Międzynarodowej. Jest także członkiem Związku Kompozytorów Polskich. Jako wokalistka brała udział w wielu prestiżowych wydarzeniach muzycznych. W jej repertuarze specjalne miejsce zajmuje muzyka najnowsza. W ciągu kilku minionych lat, oprócz wielu prawykonań i nagrań dzieł współczesnych twórców, dała się poznać jako wykonawczyni Chantefleurs et Chantefables W. Lutosławskiego (Musica Polonica Nova), DW9 Langa (Warszawska Jesień), Luci mie traditrici S. Sciarrino (Festiwal Nostalgia), Gwiazdy Z Krauze (adaptacja elektroakustyczna C. Duchnowskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu) czy też roli Fredry w operze D. Jaskot pod tym samym tytułem oraz Madeline w Zagładzie domu Usherów Ph. Glassa (Teatr Wielki Opera Narodowa).


Andrzej Bauer (wiolonczela elektryczna)

Jest laureatem pierwszej nagrody na Międzynarodowym Konkursie ARD w Monachium oraz laureatem Międzynarodowego Konkursu „Praska Wiosna” i nagrody Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. W ciągu ostatnich lat wystąpił z recitalami m.in. w Amsterdamie, Paryżu, Wiedniu, Hamburgu i Monachium, a także w orkiestrami symfonicznymi m.in. z Filharmonikami Monachijskimi, Orkiestrą RAI w Neapolu, Orkiestrą Filharmoniczną w Strasburgu, Orkiestrą radia w Stuttgarcie oraz Orkiestrą Radiową w Berlinie. Brał udział w międzynarodowych festiwalach, występując w większości krajów Europy, a także w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Płyta artysty zawierająca m.in. utwory Schuberta, Brahmsa i Schumanna (Koch/Schwann) została wyróżniona kwartalną Nagrodą Niemieckiej Krytyki Płytowej. 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolekcje" - priorytet "Zamówienia kompozytorskie", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. 

6 września 2013 r., Centrum Sztuki Galeria EL
Bilety: 40 zł (normalny) i 35 zł (ulgowy)
Otwarta próba generalna, godz. 13:00
Bilety: 5 zł

EOK